Fellesfagene ITM-Agder

Home made :-)
Solcelle

FYR Prosjekt

Fornybar energi!

FYR prosjektet med solfanger, basert på Arduino og C++, får en tilleggsenhet med batterilader og sol tracer.
Solfangeren får, på sikt, nytt utseende, 3D printet stand og man får muligheter til å legge til ulike følere som kan brukes med både Micro:bit og Arduino, eller sammen.
Det vil i fortsettelsen også bli implementert en 12V lader med solcelle som følger solen(solar trace), et morsomt stand-alone prosjekt, som etter oppgraderingen kan både lade eget batteri, varme opp vannet i tanken og pause når temperaturen er innenfor en gitt hysterese.

Med servomotorer som sørger for at enheten beveger seg med solens bane, en liten ekstra øvelse med servomotor for å vise at forbedret solinnstilling gir bedre totaltenergi.

Et bærekraftig FYR- prosjekt med fokus på det Grønne skifte.

--Les mer om solfanger her»--

Python & Internet of things

iphoneHovedprinsipper:»

Det er tre hovedprinsipper i trådløs kommunikasjon: Sender, informasjonsbærer, mottaker. Det som hender i kommunikasjon er at informasjonen blir sendt som elektriske signaler. Deretter en antenne gjør om signalene til elektromagnetisk stråling som frakter/bærer informasjonen fram til mottakeren.

Micro:bit i Naturfagene

microbit Fra teori til praktiske oppgaver.»

Å lage gode oppgaver som engasjerer, kan være utfordrende og krever at man både er kreativ og inspirert. Hvilke oppgavetyper som egner seg, varierer ut fra fag og tema, men felles for gode oppgaver er at de både utfordrer, inspirerer og motiverer.(NDLA)

Lokalforankring i FYR prosjekter

Ut i Naturen, praktiske øvelser.»

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling.(UDIR)